Extra afvalbakken in de Gaarden- en Veldenbuurt in Seghwaert

Home > Noordhove - Seghwaert > Nieuws Noordhove-Seghwaert > Extra afvalbakken in de Gaarden- en Veldenbuurt in Seghwaert

Extra afvalbakken in de Gaarden- en Veldenbuurt in Seghwaert

RSS

In de Velden- en Gaardenbuurt zijn in mei in beide buurten een 6-tal extra afvalbakken geplaatst. Dit is gedaan in opvolging van met de buurtbewoners opgestelde buurtactieplannen. Deze plannen zijn opgesteld tijdens de pilot wijkgericht werken, die eind vorig jaar is afgelopen. In het kader van deze pilot was er voor beide buurten 25.000 euro beschikbaar om samen met bewoners acties te bepalen die hun buurt verbeteren. De bewoners konden de acties zelf bepalen en vervolgens hun stem uitbrengen op de door de buurt aangedragen acties. Dit om de prioriteit van de acties te bepalen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Naast het plaatsen van extra afvalbakken hebben de bewoners in beide buurten het meest gestemd op het verbeteren van verkeersveiligheid in hun buurt. Zodoende zal het grootste deel van het budget worden besteed aan acties met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. De acties en locaties worden hierbij bepaald aan de hand van gesprekken met bewoners, de eerder binnen gekomen verzoeken tijdens de buurtenquêtes, de signalen en verzoeken vanuit de wijkprikker verkeersveiligheid, snelheidsmetingen en cijfers over ongevallen. De acties worden momenteel uitgewerkt. Doel is om de acties na de zomer uit te voeren.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert