Wijkteam Noordhove-Seghwaert

Home > Noordhove - Seghwaert > Wijkteam Noordhove-Seghwaert

Wijkteam Noordhove-Seghwaert

Het wijkteam werkt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Het wijkteam bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie en welzijnsinstellingen.

 • Marcel van Leeuwen, wijkregisseur

  Marcel van Leeuwen

  Bij mij kunt u terecht met vragen, suggesties en ideeën over de wijken Noordhove en Seghwaert, bijvoorbeeld over leefbaarheid, veiligheid en verder alle zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Als ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of natuurlijk andere leden van het (onderstaande) wijkteam. U kunt mij bereiken via e-mail noordhove-seghwaert@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079.

 • Karen Zum Vörde Sive Vörding, gebiedsbeheerder

  Karen Zum Vörde Sive Vörding

  Als gebiedsbeheerder van de gemeente verbind ik voor Centrum en Noordhove-Seghwaert (sociale) ontwikkelingen in de openbare ruimte. Ik werk hierbij nauw samen met de wijkregisseur en met de toezichthouder. Bewoners en partners in de wijk kunnen bij mij terecht voor vragen, suggesties en ideeën over de openbare ruimte. Wanneer ik u zelf niet kan helpen, kan ik u doorverwijzen naar één van mijn collega's binnen de gemeente of naar andere leden van het wijkteam. Ik werk van dinsdag tot en met donderdag en ben bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Ronald Kluiters, toezichthouder Noordhove-Seghwaert

  Ronald Kluiters

  Ik ben verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Noordhove, Seghwaert, Centrum en de bedrijventerreinen. Verder ben ik het aanspreekpunt voor bewoners bij vragen hierover. Meldingen over de openbare ruimte worden veelal door mij in behandeling genomen en anders doorgestuurd naar de juiste behandelaar. U kunt mij bereiken via het contactformulier of telefoonnummer 14 079.

 • Reinier Gillissen, projectmanager/contractmanager

  Reinier Gillissen

  Ik ben verantwoordelijk voor het integraal onderhoud voor de wijken Seghwaert, Noordhove, Centrum, bedrijventerrein en de hoofdwegen

 • Inge van Oosten, gebiedsconsulent Vidomes

  Inge van Oosten

  Hallo, ik ben Inge van Oosten! Ik ben gebiedsconsulent bij woningcorporatie Vidomes, en ben vooral actief in Zoetermeer. Zoetermeer is voor Vidomes de grootste gemeente.

  Lees meer
 • Odette Panneman, sociaal cultureel werker

  Odette Panneman

  Ik ben sociaal cultureel werker in de wijken Seghwaert en Noordhove bij inZet, een samenwerkingsverband voor zorg en welzijn in Zoetermeer. Meedoen en actief zijn in uw eigen wijk, sociale contacten en jezelf ontwikkelen zijn belangrijke elementen voor een mooi en zinvol leven. Ik help u door aan te sluiten bij uw mogelijkheden en uw talenten, zodat u actief mee kunt doen en verder kunt ontwikkelen.

  Lees meer
 • Wicorel Koning, coördinator mantelzorg bij inZet

  Vergroot afbeelding: Wicorel Koning

  Mijn naam is Wícorel Koning en ik ben coördinator mantelzorg bij inZet. Ik ben er voor iedereen met vragen rondom het zorgen voor iemand die (langdurig) ziek of gehandicapt is. Vragen over bijvoorbeeld: voorzieningen, financiën, hulp thuis, hulp door een vrijwilliger maar ook over de balans met jezelf: hoe je de zorg combineert met werk, het gezin of andere verplichtingen zonder een burn-out te krijgen. Ik ben op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088-023 4223 en via e-mail w.koning@inzet-indewijk.nl.

 • Menno Exterkate, Combinatiefunctionaris Sport

  Als Combinatiefunctionaris Sport focus ik mij op het beweegaanbod in de wijk Seghwaert en help ik de inwoners bij hun vragen over sport en bewegen. Ik hou mij bezig met het verhogen van de sportdeelname van de inwoners.

  Lees meer
 • Ineke, Meerpunt

  Ik ben Ineke en samen met mijn collega's Stephanie en Susanne werkzaam bij het Meerpunt inlooppunt (CJG Zoetermeer). Hier kan iedere ouder/opvoeder terecht met alle vragen rondom het opvoeden, opgroeien en ouderschap. Ook voor vragen over relatieproblemen, scheiden of gescheiden zijn kunt u bij mij terecht. Ik bied een luisterend oor en geef gratis informatie en advies, zonder dat u uw naam of de naam van uw kind(eren) hoeft te vertellen. Ik denk graag met u mee in wat u als ouder of wat uw gezin nodig heeft.

  Lees meer
 • Linda Ligtvoet, ouderenadviseur bij InZet

  Linda Ligtvoet

  Als ouderenadviseur bij InZet ben ik er voor alle zelfstandig wonende senioren en hun naasten. U kunt bij mij terecht voor vragen, ondersteuning of advies op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vervoer, administratie en financiën. Ik kan u ook helpen bij het voorbereiden van een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente of bij het aanvragen van een hulpmiddel of voorziening.

  Lees meer
 • Annette Costerman Boodt, sociaalmakelaar Palet Welzijn, kwartiermaker InZet

  Annette Costerman Boodt

  Mijn naam is Annette Costerman Boodt. Ik ben sociaalmakelaar voor het gebied Seghwaert en Noordhove. Sociaalmakelaar houdt in dat ik mensen help bij het vinden van een goede dag invulling, zoals activiteiten of vrijwilligerswerk. Ook werk ik als kwartiermaker voor InZet. Inzet is een coöperatie die maatschappelijke ondersteuning bied aan inwoners van Zoetermeer. Wij hebben daarvoor een inloop punt op de Petuniatuin in Seghwaert. Waar iedereen tussen 11.00 uur en 15.00 uur binnen kan lopen voor vragen.

  Lees meer
 • Samenlevingsopbouw Buurtwerk

  Vergroot afbeelding: Leila Paixao

  Sinds maart 2021 is Leila Paixao werkzaam bij Buurtwerk Zoetermeer als buurtverbinder in het team samenlevingsopbouw. In de wijken Noordhove en Seghwaert, Oosterheem en Rokkeveen werkt zij nauw samen met collega jongerenwerkers, wijkregisseurs, netwerkpartners. Ook ondersteunt zij in de wijken bewoners(groepen) en vrijwilligers op het gebied van onderlinge samenwerking en uitvoering van projecten. Om de buurten leuker, gezelliger en schoner te maken waarbij de onderlinge ontmoetingen verbeterd worden.

  Lees meer
 • Samira Elmahi, Wmo maatwerk

  Samira Elmahi

  Wij zijn het Wmo-bedrijf van Ipse de Bruggen. We zijn specialist in het ondersteunen van mensen die door verschillende omstandigheden de grip op hun eigen leven kwijt zijn. Wij bieden ondersteuning op verschillende manieren: individueel en/of in groepsverband in de vorm van dagbesteding.

  Lees meer
 • Marianne Jansen, wijkverpleegkundige

  Marianne Jansen

  Ik ben Marianne Jansen, al vele jaren wijkverpleegkundige, en sinds oktober 2021 werkzaam in wijkteam Zoetermeer Seghwaert. Seghwaert, een compacte woonwijk, met een groot aanbod aan ondersteunende diensten op het gebied van zorg, die nauw met elkaar samen werken. Ik vind het belangrijk om samen met u te onderzoeken wat u nodig heeft aan zorg en ondersteunende diensten om weer geheel zelfredzaam te worden of zolang mogelijk zelfstandig in uw eigen omgeving te kunnen functioneren. Het wijkteam levert dagelijks persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg.

  Heeft u vragen, ik ben van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.15-16.45 uur op telefoonnummer 06-46361172 of per mail wijkvp.seghwaert@vierstroomzorgthuis.nl.

 • Hedy Schoop, verpleegkundige Plicare

  Hedy Schoop

  De preventieverpleegkundige van Plicare werkt onafhankelijk, preventief en wijkgericht met positieve gezondheid als uitgangspunt. Ons motto is: als je er op tijd bij bent kun je veel zorgen voorkomen. Wij ondersteunen wijkbewoners met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het dagelijkse leven op de manier die bij hen past. Dit doen wij door individuele gesprekken bij de wijkbewoner thuis en door het geven van groepsvoorlichtingen.

  Lees meer
 • Frits Biesjot, wijkcoach Kwadraad

  Frits Biesjot

  Als wijkcoach van Seghwaert/Noordhove ben ik het eerste meldpunt waar zorgen gemeld kunnen worden over mensen die zelf niet de stap kunnen maken om contact op te nemen met de hulpverlening. Bij deze mensen ga ik op huisbezoek of spreek ergens anders af om de problemen samen met de cliënt aan te pakken of doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

  Lees meer
 • Gaby van Deutekom, cultureel werker bij Wijck

  Gaby van Deutekom

  Wijck is in 2020 geïnitieerd door CKC & partners als onafhankelijk samenwerkingsplatform en heeft als doel een bijdrage te leveren aan sociale verbinding in de wijk, dit doen wij door inzet van kunst & cultuur. In dit platform werken wijkbewoners, wijkpartners, het sociaal domein en culturele instellingen samen. Samen cultuur maken is hierbij het uitgangspunt.

  Lees meer
 • Wijkagenten Noordhove-Seghwaert

  Bij de wijkagenten kunt u terecht voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid.
  Meer over de wijkagenten

 • Handhavers

  In elke wijk in Zoetermeer zijn handhavers actief. U herkent ze aan speciale uniformen. De handhavers houden toezicht in de wijk, zowel op het gebied van veiligheid als op vervuiling. Er wordt o.a. gelet op hondenoverlast, fout geparkeerde voertuigen en naleving van verleende vergunningen. Als Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) in dienst van de gemeente Zoetermeer zijn zij bevoegd om bekeuringen uit te schrijven. Klachten die bij de gemeente binnenkomen worden door de handhavers afgehandeld. Meldingen kunt u online doen via de MijnGemeente app.
  Meer over handhaving in Zoetermeer

 • Jongerenwerk (Buurtwerk)

  Krachtgericht jongerenwerk, dat is de expertise van Buurtwerk. Zo draagt Buurtwerk bij aan 'veerkrachtige buurten waarin het goed opgroeien is en iedereen participeert op zijn of haar eigen manier'. Jongerenwerkers zetten zich in voor leefbare wijken, volgen meldingen op en bemiddelen. Met ouders, bewoners, leraren en partners zetten we onze schouders onder de gezamenlijke opgave; van doelen naar daden. Buurtwerk doet dat met vinden, verbinden en versterken.

  Lees meer
 • Paula van der Maat, administratieve ondersteuning

  Ik ondersteun de wijkregisseur van Noordhove & Seghwaert bij zijn werk in de wijk. Ik hou mij onder andere bezig met het administratief afhandelen van de Wijk aan zet aanvragen, het ondersteunen bij bijeenkomsten in de wijk en onderhouden van contacten met bewoners en samenwerkingspartners.


  In het wijkteam zitten verder vertegenwoordigers vanuit corporaties Vestia en De Goede Woning, Buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Palet Welzijn, Stichting georganiseerde eerstelijns zorg Zoetermeer (praktijkverpleegkundigen), het jongerenwerk van Buurtwerk, Werken Sterkt en Middin. Mocht u met deze partijen contact willen opnemen dan kunt u voor de contactgegevens kijken op hun eigen website of op de Zoetermeerwijzer.

Contact

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert